Tomáš
Pavlacký
Javascript fullstack developer
bank icon 670100-2207116667/6210

Experiences

Curriculum vitae


import pino from 'pino';


const name = 'Tomáš Pavlacký';
// 17. 06. 1987, momentjs is better i know...
const dateOfBirth = new Date(1987, 7, 17);

let address = 'Churáňovska 2696/1, Praha 5, 150 00';
let phone = 420602341202;
let [web, email, maritalStatus] = [
  'tomaspavlacky.cz',
  `${name.replace(' ', '.')}@gmail.com`, // tomas.pavlacky@gmail.com
  'married',
];

const qualifications = [
  '2002 - 2006 SŠ Ostrava - Kunčice výpočetní technika',
  '2006 - 2010 VŠB - FEI výpočetní a informační technologie',
  '2010 - 2011 VŠB - FEI inženýrské navazující',
];

const workExperience = [
  {
    fromTo: '2011 - 2012',
    company: 'Xline Technology s.r.o.',
    language: 'PHP, MySql, JavaScript',
  },
  {
    fromTo: `2012 - 2019`,
    company: 'Seznam.cz a.s.',
    language: 'JavaScript FullStack',
  },
  {
    fromTo: `2019 - ${new Date().getFullYear()}`,
    company: 'Ubiquiti Networks',
    language: 'JavaScript FullStack',
  },
];

async function others() {
  const headers = { 'Accept': 'application/json' };
  const method = 'GET';
  let responseJson = null;

  try {
    const response = await fetch('/others', { headers, method });
    responseJson = await response.json();

    console.log(responseJson.otherTechnologies);
    // [Docker, Webpack, Git]
    console.log(responseJson.librariesOrFrameworks);
    // [Vue, React, VanillaJs :-)]
    console.log(responseJson.interests);
    // ['beach volleyball', 'squash', 'running']
    console.log(responseJson.licenses);
    // ['Řidičský průkaz B', 'Lodní průkaz M + C', 'Zbrojní průkaz E']
  } catch (e) {
    pino.error(e);
  }

  return responseJson;
}

others().then().catch();