Tomáš
Pavlacký
Javascript fullstack developer

Experiences

osx
debian
docker
Web framework for Nodejs.
Git, only over CLI.
Github.
Gitlab CI manifests....
Framework for tests from Facebook.
Kubernetes over kubectl CLI.
Mysql.
I like it ❤️.
Node package manager.
React, everybody knows.
Redax, everybody knows.
I love CLI. On osx Iterm.
ES6 Vanilla rocks.
Linux.
Mongodb.
Typescript
Proxy and loadbalancer traefik.

Curriculum vitae


  import pino from 'pino';


  const name = 'Tomáš Pavlacký';
  // 17. 06. 1987, momentjs is better i know...
  const dateOfBirth = new Date(1987, 7, 17);

  let address = 'Churáňovska 2696/1, Praha 5, 150 00';
  let phone = 420602341202;
  let [web, email, maritalStatus] = [
    'tomaspavlacky.cz',
    `${name.replace(" ", ".")}@gmail.com`, // tomas.pavlacky@gmail.com
    'married',
  ];

  const qualifications = [
    '2002 - 2006 SŠ Ostrava - Kunčice výpočetní technika',
    '2006 - 2010 VŠB - FEI výpočetní a informační technologie',
    '2010 - 2011 VŠB - FEI inženýrské navazující',
  ];

  const workExperience = [
    {
      fromTo: '2011 - 2012',
      company: 'Xline Technology s.r.o.',
      language: 'PHP, MySql, JavaScript',
    },
    {
      fromTo: `2012 - 2019`,
      company: 'Seznam.cz a.s.',
      language: 'JavaScript FullStack',
    },
    {
      fromTo: `2019 - 2021`,
      company: 'Ubiquiti Networks',
      language: 'JavaScript FullStack',
    },
    {
     fromTo: `2021 - ${new Date().getFullYear()}`,
     company: 'Qerko',
     language: 'JavaScript FullStack',
   },
  ];

  async function others() {
    const headers = { 'Accept': 'application/json' };
    const method = 'GET';
    let responseJson = null;

    try {
      const response = await fetch('/others', { headers, method });
      responseJson = await response.json();

      console.log(responseJson.otherTechnologies);
      // [Docker, Webpack, Git]
      console.log(responseJson.librariesOrFrameworks);
      // [Vue, React, VanillaJs :-)]
      console.log(responseJson.interests);
      // ['beach volleyball', 'squash', 'running']
      console.log(responseJson.licenses);
      // ['Řidičský průkaz B', 'Lodní průkaz M + C', 'Zbrojní průkaz E']
    } catch (e) {
      pino.error(e);
    }

    return responseJson;
  }

  others().then().catch();